About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    pixy

    Chipatso cha pakati pa Munda ndi chimene chikumpangitsa Jeffrey yu Kuyankhula Choncho Mulungu amukhululukira chifukwa sadziwa chimene akuyankhula.

Comments are closed.

Copyright © 2002–2017. Times Media Group. All Rights Reserved. Developed by Softek

error: © Times Malawi. Trademarks and brands are the property of their respective owners